Info@citymotel.nl  |  Tel. 0416-724 824  |   NL / /  |

Motel “The City” Regelement

De verhuurprijs van onze motelkamer is exclusief schoonmaakservice..
Indien u van extra schoonmaak gebruik wenst te maken is dit mogelijk tegen een meerprijs.

De motelkamer dient schoon achtergelaten te worden bij het uitchecken..
Dit betekent dat de afwas is gedaan en dat de vloeren schoon zijn.

Bij het inchecken betaalt u een borgsom van 100 euro. Deze borgsom zal worden terugbetaald bij het verlaten van het appartement per bank, indien er geen schade is aangericht aan het appartement en er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Algemene Voorwaarden
Motel “The City”
(gastenovereenkomst )

De algemene voorwaarden, die bij een boeking door u geaccepteerd worden, regelen de betrekkingen tussen u en Motel “The City”. Leest u deze a.u.b. zorgvuldig door.

  1. De overeenkomst is afgesloten wanneer een kamer toegezegd is. Het afsluiten van de overeenkomst verplicht het motel het aangebodene na te komen voor de duur van de overeenkomst, onvoorziene omstandigheden zoals bedrijfsbeëindiging daargelaten. Optiedata zijn voor beide partijen bindend. Het motel behoudt het recht na afloop van de optiedatum de afgesproken kamer weer vrij te geven voor verhuur.
  2. De genoemde prijzen zijn de prijzen die gelden bij het afsluiten van de overeenkomst, kleine noodzakelijke afwijkingen en veranderingen voorbehouden.
  3. De factuur dient bij aankomst voldaan te worden.
  4. Ondanks alle inzet zijn op of aanmerkingen nooit uitgesloten. Gelieve deze direct te melden aan de receptie. Op- of aanmerkingen zullen nooit een grondslag kunnen vormen voor restitutie van (een deel van) de betaalde kamerprijs.
  5. De Motelkamer is voor de gast gereserveerd vanaf 11.00 uur op de aankomstdag tot 10:00 uur op de vertrekdag. Wanneer er niet nadrukkelijk een late aankomst verzocht en toegekend is door het motel, behoud het hotel het recht de kamer na 18.00 uur te vergeven. De gast kan geen aanspraak maken op bepaalde kamers. De gast kan voor aankomst afzien van de overeenkomst tot boeken van een kamer of de overeenkomstduur aanpassen.
  6. Wordt het geplande verblijf door onvoorziene gebeurtenissen zoals natuurrampen, oorlog, of landelijke onrust te gevaarlijk beschouwd dan heeft het motel het recht de overeenkomst te ontbinden.
  7. Alle gasten dienen de kamerregels van Motel “The City” te respecteren. Het overtreden van de kamerregels geeft het motel het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat het bedrag van de overeenkomst wordt teruggegeven en het bevoegd personeel kan ten allen tijde u vorderen het motel te verlaten.
  8. Motel “The City” is niet verantwoordelijk voor diefstallen of ongelukken in en rondom het motel. Ook niet bij onderlinge diefstal. Alles geheel op eigen risico.
  9. Wanneer u overlast veroorzaakt kan het bevoegd personeel ten allen tijde u vorderen het motel te verlaten.

10. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

11. Wanneer een van de algemene voorwaarden niet bruikbaar mocht zijn, heeft dit geen invloed op de andere algemene voorwaarden.

12. Drukfouten en wijzigingen geven geen verplichtingen voor Motel “The City”.

13. Op alle overige onvoorziene regels is het Nederlands recht van toepassing.

Wij wensen u een prettig verblijf in Motel “The City”!

LinksContact Motel "The City"

Motel The City B.V.
Veensesteeg 17
4264 KG Veen

Tel. 0416-724 824
Email: info@citymotel.nl

Klantrecensies